با توجه به صنعتی شدن جوامع و لزوم پیشرفتهای اقتصادی در سایه افزایش کارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی کار تعاملات بین کارفرما و کارگر در سالهای اخیر افزایش یافته است. بدیهی است با ازایش این تعاملات برخوردها و پاره ای مسایل و اختلافات نیز در محیط های کاری بوجود می آید. در قانون کار مراجعی به عنوان هیاتهای حل اختلاف جهت رسیدگی به این امور پیش بینی شده است که در این راهنما کلیات آن و همچنین نحوه طرح دعوی تا اجرای حکم بیان می گردد.

کارگر:

کارگر از لحاظ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کر می کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کار کارگر محسوب می شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه یا مدیر فنی آن نیست.

کارفرما:

کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند.

کارگاه:

محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آن.

قرارداد کار:

عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی است که به موجب آن کارگر در قبال در یافت مزد کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

مراجع ذیربط جهت حل اختلاف:

الف- مراجع حل اختلاف در قانون کار

درقانون کار مراجع حل اختلاف به دو دسته 1- هیات تشخیص(به عنوان مراجع بدوی) 2- هیات حل اختلاف(به عنوان مرجع تجدیدنظر) تقسیم شده است: در هر استان چندین هیات تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی شده است. مثلا در استان تهران رسیدگی به عهده چندین هیأت است. (شمال، جنوب، غرب،شرق،شمال غرب،جنوب غرب، شمال شرق، جنوب شرق) در صورت بروز اختلاف در روابط کارگر و کارفرما اعم از اخراج بدون دلیل موجه، عدم پرداخت حقوق و مزایا، مرخصی و...کارگر می بایست در صورت عدم حل موضوع از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کرگر و یا مذاکره با شوراهای اسلامی مستقر در کارگاه و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و کارفرما باید به اداره کار مربوطه جهت طرح دعوی مراجعه نماید.

مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی

کارگر برای طرح دعوی باید به اداره کاری مراجعه نماید که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده است. به عنوان مثال چنانچه نشانی کارگاه در منطقه ای در جنوب غرب تهران باشد کارگر می تواند به اداره کار جنوب غرب مراجعه نماید. پس از مراجعه به اداره مربوطه کارگر می تواند درخواست خود را با شرح مختصر اختلاف بوجود آمده و همچنین حقوق و مزایای احتمالی پرداخت نشده را حداکثر در 2 صفحه نوشته آن را ثبت نموده و به اداره کار ارایه نماید.

آیا شخص دیگری می تواند به نمایندگی از کارگر طرح دعوی نماید؟

چنانچه کارگر شخصا نتواند امور مربوط به طرح دعوی را انجام دهد می تواند شخص دیگری را به عنوان نماینده معرفی نماید تا به جای او طرح دعوی نماید. به این منظور مدعی می تواند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به دادن وکالت به فرد مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف قطعا باید با ارایه وکالتنامه توجه به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالتنامه دستی و خطی که اصالت آنها مشخص نیست نخواهد بود مگر آنکه اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر کاملا برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد.

طرح دعوی در مراجع حل اختلاف چه هزینه هایی دارد؟

رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه ای ندارد و رایگان می باشد.

رسیدگی به اختلافات

پس از تقدیم دادخواست وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می شود. طرفین می بایست در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کار مربوطه حاضر شده و دفاعیات و مدارک خود را ابراز نمایند هیات مزبور پس از استماع اظهارات طرفین پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می نماید. در مواردی که برای احراز صلاحیت ادعاهای طرفین نیاز به تحقیق و بررسی باشد هیات های تشخیص حل ا ختلاف برای روشن شدن حقیقت پرونده را جهت بررسی های لازم به اداره بازرسی و تحقیق ارسال می نماید و در جلسه آتی گزارش بازرس اعزامی ملاک صدور رای خواهد بود. و همچنین می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع استماع نمایند.

تجدید نظر از رای

رای هیاتهای تشخیص 15 روز پس از ابلاغ آن لازم الاجرا می باشد لیکن چنانچه ظرف مدت مذکور یکی از طرفین به آن اعتراض داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم نماید رای هیات مزبور پس از صدور قطعی و لازم الاجرا می باشد آرای صادره از مراجع تشخیص و یا حل اختلاف اداره کا و امور اجتماعی علیرغم قطعیت آنها قابل اعتراض در دیوان عدلت اداری است. اعتراض به رای مراجع تشخیص یا شورای حل اختلاف مانع اجرای آرای مزبور نیست مگر اینکه مرجع قضایی مذکور دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید.

ب- مراجع دادگستری

1- محاکم دادگستری

این محاکم با شکایت کارگر در موضوعاتی که حتما می بایست در مراجع قضایی مطرح شود رسیدگی را آغاز و رای مقتضی صادر می نمایند. به عنوان مثال در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت می بایست در محاکم دادگستری رسیدگی شود و یا توهین و فحاشی کارفرما به کارگر در دادسرا و دادگاههای جزایی رسیدگی و رای صادر می شود زیرا اینگونه موارد هر چند در کارگاه و بین کارگر و کارفرما بوده ولی نوعا از شمول قانون کار خارج و در قوانین عمومی مطرح گردیده است.

2- اجرای احکام دادگستری
اجرای احکام دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاههای دادگستری آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می نماید. بدین صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شد ولی کارفرما از آن تبعیت ننمود با درخواست کارگر عین رای به دادگستری مربوطه ارسال خواهد شد. در اداره دادگستری بر اساس رای صادره اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می شود اگر رای مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آنرا به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند. و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه می بایست طلب کارگر را تادیه نماید در غیر این صورت کارگر می تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود بنماید.

برگرفته از : معاونت حقوقی و امور مجلس

 

 


 وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون آماده پاسخگویی است. جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک کنید.

سوالات کاربران:

 


 

بیمه تامین اجتماعی

اگر با کارمند برای پرداخت حقوق به صورت درصدی از درامد قرارداد ببندیم و در قرارداد کارفرما-کارگر، ذکر شود که به صورت توافقی بیمه رد نشود در صورت بروز حادثه و از کارافتادگی کارگر ،ایا شخص کارگر میتواند شکایت و مطالبات تامین اجتماعی را از کارفرما بگیرد؟


فسخ یک طرفه قرارداد توسط کارفرما

باسلام و وقت بخیر

بنده کارشناس مشاور ایمنی و بهداشت یک کارخانه بودم . قرارداد بنده با کارفرما برای پیاده سازی 

الزامات ایمنی و بهداشت از خردادماه تا شهریور ماه بود.کارفرما بنا به کسری بودجه ، به صورت یک 

طرفه شفاهاً اعلام کرد که قرارداد فسخ شود. الآن کار من در کارخانه نیمه تمام مانده و یکسری الزامات ایمنی صنعتی و بهداشت کار اجرایی نشده است. اگر احیاناً حادثه کاری احتمالی بخواهد برای یکی از کارگران این کارخانه پیش بیاید، چطور باید عمل کنم که پای من گیر نباشد و بازرسان اعلام نکنند که کارشناس کار را نیمه تمام گذاشته و مقصر بوده است. 

تاکید می کنم که فسخ قرارداد از طرف کارفرما شفاهی بوده و حاضر نیست آن را مکتوب کند.

باتشکر


ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی به کارفرما

با سلام. کارفرمای جدید بنده درخواست ارائه سوابق قابل استناد و قطعی بیمه تأمین اجتماعی رو داشته است. این درحالی است که بیمه بنده توسط کارفرمای قبلی از شهر مشهد پرداخت شده است. سوالم اینست که آیا جهت ارائه این مدرک به کارفرما میبایست حتماً به شعبه مربوطه در شهر مشهد مراجعه نمایم یا اینکه از طریق شعب تهران نیز این کار امکان پذیر است؟ (ارائه پرینت سوابق از سایت تأمین اجتماعی مورد تأیید کارفرما نیست.)

با تشکر


 

اخراج و دریافت مطالبات

من حدود ۳ ماه در شرکتی بصورت آزمایشی مشغول به فعالیت بودم بعد این مدت خیلی ناگهانی گرچه از کار من هم راضی بودند گفتند از فردا نیا بعد حدود ۲ ماه تماس گرفتند بابت کارهای تسویه حساب فرم های تسویه را من امضا کردم به خیال این که قرار چک تسویه رو بگیرم که گفتن تماس میگیریم بابات دریافت چک، بعد ۱ ماه تماس گرفتن بیاید برا دریافت چک که تاریخ چک برا ۲ ماه آِینده بود. یعنی حدود ۵ماه از زمان اخراج بنده گذشته تا بتونم پولی از اینها دریافت کنم.تو اون مدت دوره آزمایشی بنده قرارداد کار نداشتم اما این شرکت برای بنده بیمه رد کرد حالا موضوعی که من میخوام از این شرکت شکایت کنم این هست رقمی که در ابتدای کار توافق کردیم کارفرما در دوره آزمایشی نصف مبلغ لحاظ کرده و کلا تسویه بنده بر اساس نصف مبلغ توافقی هست اگرچه در فرم تسویه 

حساب مبلغ توافق ماهانه به عنوان حقوق کامل قید شده حال بنده اون فرم تسویه رو ندارم تنها چیزی که از اون شرکت دارم چکی هست که دریافت کرده ام و بیمه ای که در اون مدت ۳ ماه رد شده آیا دست بنده به جایی بند هست یا خیر ؟؟؟


تمدید قرارداد پیمانکاری

با سلام. ما شرکت پیمانکاری هستیم که در قرارداد ما مدت قرارداد از اول تا آخر سال 96 بود و نیز در 

قرارداد نوشته شده بود که در صورت صلاحدید کارفرما این قرارداد با شرایط همین قرارداد تا یکسال 

دیگر قابل تمدید می باشد. حال پس از اتمام قرارداد از طرف کارفرما این قرارداد سه بار به صوت یکماهه و دو ماهه و سه ماهه تمدید و به ما ابلاغ شده است. ما موافق تمدید نیستیم آیا صرف وجود جمله ای که قرارداد ثابل تمدید است این حق را به کارفرما میدهد تا یکطرفه قرارداد را تمدید کند یا ما حق قبول نکردن را داریم بدون اینکه هزینه ای متحمل شویم. و سوال دوم اینکه وقتی نوشته شده تا یکسال دیگر قابل تمدید است این حق را میدهد که یکماهه یا دو ماهه تمدید کنند؟

با تشکر.


 

وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون آماده پاسخگویی است. جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک کنید.


قانون کار و کارفرما

من پارسال از 10 تیر در یک درمانگاه دندانپزشکی به عنوان کارمند اداری مشغول به کار شدم و متاسفانه برخلاف رضایت همسرم 30 میلیون تومان سفته به محل کارم دادم منتها بعد از مدتی متاسفانه با رفتارهای بد و غیر معمول پزشک موسس و مدیریت و حرف های اهانت آمیزشون روبرو شدم.من هم شنبه برابر با 5خرداد استعفا نامه خودم رو نوشتم و تو کارتابل اداری گذاشتم اما مدیریت داخلی ازم خواهش کردن بیشتر فکر کنم منتها دوشنبه همون هفته باز نیروی جایگزین تشریف آورده بودن ولی من که دیگه همسرم شاکی شده بود و جلوی در بود به مدیر داخلی گفتم همسرم جلوی دره با اجازتون میرم که کار دارم امروز و ساعت 19:45 دقیقه از محل خارج شدم 

حالا با این تفاسیر این آقا سفته من رو نمیده من موقع دادن سفته در قسمت محل پرداخت اسم کلینیک رو وارد کردم و پشت که امضا کردم نوشتم جهت حسن انجام کارو من از 10 تیر 96 تا 31 خرداد تو سیستم های حضور و غیاب تراکنش دارم قرارمون هم این بود از روز اول من رو بیمه کنن که نکردن و شانس آوردم که مامور بیمه دو بار اومد و رفت و مجبور شدن بیمه رد کنن که از شهریور 96 تا پایان اردیبهشت 97 رد شده و مرداد رو هم پولش رو از حقوقم کم کردن اما مرداد و دی ماه من تو سیستم سوابق بیمه خالی هست و نشسته تو سیستم و همینطور اینکه به من یک قرارداد تو اسفند دادن که از اول سال تا پایان اسفند بود رو امضا کنم و از سال 97 اصلا برام قرارداد جدیدی تنظیم نشده و بدون قرارداد برام بیمه رد میشده و کار کردم متاسفانه حالا با این اوصاف برای اضافه کردن سوابق بیمه و پس گرفتن سفته ام که پس نمیدن و گرفتن حقوق ماه خرداد و اطمینان از اینکه بیمه خرداد رو هم رد کنن لطفا من رو راهنمایی کنید .ممنونم

 


 

نگهداری از سالمند

باسلام . من براساس توافق شفاهی با یک خانم سالمند مقرر گردید که از نامبرده از ساعت 8 صبح الی 3بعد ظهر نگهداری کنم و ماهیانه مبلغی بعنوان حق و الزحمه دریافت نمایم . در زمان توافق هیچ گونه قرار دادی تنظیم نگردیده و اجازه دخالت هیچ یک از بستگان و فامیل داده نشد توسط کارفرما(سالمند) توافق براین اساس بود هرگونه دخل و خرج منزل نیز بانظارت خود کارفرما (سالمند) صورت گیرد . بصورتی که هرچیزی نیاز داشته اعلام و مبلغ آن را پرداخت و اینجانب تهیه نمایم . در راستای نگهداری نامبرده چندین مرتبه از طرف خودش - فرزندش و خواهرش که در خارج از کشور حضور داشته خواستار این موضوع بودن که وکالت تام در خصوص مال و اموال ایشان به من داده شود ولی اینجانب قبول ننموده . واز طرفی قرار بوده در 31 اردیبهشت سال 97 جهت دیدار با فرزندش به همراه من به ترکیه سفر کنیم تا در این خصوص با تنها فرزندش صحبت شود . بلیط و کارهای سفر انجام ولی یک هفته مانده به سفر بخاطر مشکلات پیش آمده با فرزندش (دعوا) از سفر منصرف گردیده و این دعوا باعث شوک عصبی بر روی این خانم گردیده که باعث نامتعادل شدن هوش و حواس نامبرده شده . و اینجانب با پیگیری های مکرر و تماس هاس مکرر با فرزندش و همچنین خواهرش در خارج از کشور خواستار حضور نامبردگان گردیم . لازم به ذکر است که نامیردگان در خصوص حضور در ایران امتناع نموده و بلاخره با پیگیری های مکرر اینجانب خواهرش به ایران آمده. حال با توجه به نا مساعد بودن کارفرمای من خواهر نامبرده در خصوص خرج کرد پول های از اینجانب توضیح میخواهد . من تا جایی که امکان داشته مستندات هزینه های انجام شده را مستند سازی نمودم ولی بعضی از کارها را نه . ضمن اینکه هیچ گونه ارتباطی به من نداشته چراکه هر گونه خرج کرد با تصمیم مستقیم کارفرما انجام میشده . لطفا در این خصوص راهنمایی نمایید . ضمن اینکه اصلا خواهر نامبرده مبتواند از اینجانب باز خواست نماید؟

 


 

فسخ یکطرفه قرارداد کار

سلام وقت بخیر. در قراردادی که کارفرما با کارگران منعقد شد نوشته شده که درصورت عدم نیاز به کارگر ،قرارداد بصورت یکطرفه از طرف کارفرما فسخ شده 

 و کارگر حق اعتراض و شکایت ندارد، و ما رو مجبور به انعقاد همین شکل از قرارداد کردند بصورت چهارساله، حالا می‌خوام بدونم که با این بند آیا زودتر از اتمام قرارداد به راحتی میتونن کارگر رو اخراج 

 کنند؟چه باید کرد؟

 


 

شکایت از کارفرما به دلیل ندادن حقوق و وعده دروغ

سلام .شوهر من 6 سال تو یه شرکت کار کرده و بیمه شده ولی هیچ حقوقی دریافت نکرده فقط وعده داده و عمل نکرده میخوام شکایت کنم تورو خدا یه راهنمایی کنید خواهش میکنم.


 

 عدم دریافت حقوق و سنوات با توجه به قانون درون شرکت

با سلام خدمت شما

من یکسال پیش در شرکتی که در زمینه IT فعالیت دارد مشغول به کار شدم. در هنگام پرکردن برگه 

 بخشی وجود داشت که مدت همکاری را می پرسید که من بنا به شرایطم مدت دو سال را انتخاب کردم ولی قراردادی که با شرکت امضا کردم یکساله بود. این شرکت قانونی دارد که اگر زودتر از موعد دوره تعهد (یعنی دو سال) استعفا دهیم بایستی حقوق 2 ماه آخر را به عنوان خسارت به شرکت دهیم که این حقوق در واقع هزینه های مربوط به جذب، آموزش و آماده سازی همکار طی ماه های نخستین شروع به کار است. در حال حاضر 13 روز از استعفای من می گذرد و من مراحل لازم جهت استعفا را طی کرده ام. آیا این قانون که در این شرکت وجود دارد قانونی است؟ آیا امکان دریافت حقوق با شکایت از کارفرما را دارم؟ تشکر


 

سفته حسن انجام کار

با سلام - کارفرمای شرکت ما از پرسنل درخواست سفته ده ملیونی سفید امضا کرده است و از اینکه در سفته بنویسیم بابت ضمانت یا حسن انجام کار مبادرت میورزد -حتی رسید از سفته هم به ما نمیدهد.حاضر به دادن هیچ سندی به ما نیست .

آیا کارفرما میتوانید از این سفته ی سفید امضای ما سو استفاده کند؟!

 


 ممنوع الخروج کردن کارفرما

با سلام

من هشت ساله توی یه شرکت خصوصی کار میکنم و توی این مدت فقط دو سال قرارداد کتبی و رسمی داشتیم. ولی بیمه هستیم دو سالی است که کارفرما با وجودن داشتن استطاعت مالی پرداختن حقوق کارمندان را به عقب میندازه بطوریکه الان دو ماهه حقوق نگرفتیم و تا آخر سال 

 هم بعید بنظر میرسه حقوق و عیدی رو پرداخت کنهبا توجه به اینکه احتمال داره کارفرما هر لحظه از 

 مملکت بره این امکان برای کارمندان وجود داره که کارفرما رو ممنوع الخروج کنهاگر هست به چه صورت و چه مراحلی داره؟

با تشکر

 


 

عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما

با سلام بنده به عنوان برنامه نویس در شرکتی کار میکردم که کارفرما حقوق هرماه و بیمه من را واریز 

 میکرد و لی دو ماه اخر شهریور و مهر 96 به دلیلی اینکه مدیر پروژه با کار فرما مشکل پیدا کرده حقوق این دو ماه را پرداخت نکرده است در صورتی که بیمه این دو ماه را رد کرده است حالا میخوام برم اداره کار دادخواست بنویسم و لی مشکل اینجاست که یک سفته 5 میلیونی دست کارفرما دارم حالا چه کار باید بکنم ممنونم

 


 

 شکایت از کارفرما

سلام.یک سال و هشت ماه در یک شرکت مشغول کار هستم.قرارداد نبستن و بیمه هم نکردن.ساعت کاری من از 8:30 الی 14:30 هست.پرداخت حقوق من از طریق چک بوده.کپی از تمام چک ها و رسیدها دارم.میتونم شکایت کنم؟چقدر موفق میشم؟جریمه کارفرما به چه صورت است ؟

 


 دریافت حق بیمه

با سلام.  من و همسرم فوق لیسانس فناوری اطلاعات هستیم. به مدت 30 ماه در یک کارگاه تولید پوشاک مشغول به کار بودیم که در این مدت فقط 2 ماه آخر بیمه شدیم و بعد از این که با کارفرما بر سر مسائل کاری به توافق نرسیدیم از آن تولیدی بیرون آمدیمهمکاری ما تا پایان سال 95 بوده

می توانیم بابت بیمه نشدن ، ساعت کاری طولانی و عدم پرداخت سنوات از کارفرما شکایت کنیم؟

 


 

 عدم پرداخت حقوق

با وجود هشت سال سابقه کاری کارفرما عیدی و پاداش و هشت ماه حقوق به من بده کار است و می گوید ندارم !! بهترین روش برای پایان دادن به همکاری با این شرکت برای اینکه بتوانم سنوات و 

 پاداش و سایر مطالبات خودم را وصول کنم چیست. در سالهای گذشته هم فقط حقوق ماهانه و گاهی عیدی گرفته ام.


 بیمه ی بیکاری

با سلام.من در یک کارخانه به صورت رسمی مدت 25 سال کار کردم ...در حال حاضر کارخانه تعطیل 

و حتی تخریب شده است ..کارفرما مرا اخراج کرده و من علیه آنها شکایت کردم..اداره ی کار برای من به ازای هر سال یک ماه سنوات در نظر گرفته است....آیا با در نظر گرفتن این که من کارگر رسمی 

 هستم می توان شکایتی داشته باشم که میزان سنوات بیشتری برایم قائل شوند یا خیر؟

 


 

 اختلاف با کارفرما

سلام وقت بخیر

من مدت تقریبا یک سال در یک شرکتی مشغول به کار بودم *** بدون قرار داد***

و بعد از تقریبا 5-6 ماه بیمه من رد شده است (( برای اثبات زمان شروع به کار من، میتوان به تنخواه هایی که از روزهای نخست به حساب من واریز می شد رجوع کرد))

و الان بر اساس هم نظر خودم و هم نظر کارفرما من تقریبا 10 میلیون طلب دارم (( از انجا که من گاهی حتی نیمه شب هم مشغول کار بودم))اما کارفرما پرداخت نمی کند چون در پروژه ای که من مسئول بودم ضرر کردند و این در صورتی است که ضرر و زیان صورت گرفته همه بر اساس دستور شرکت بوده و حتی من در زمان اجرا مخالفت هم می کردم با این کارها اما چون صورت جلسه ای از این مخالفت های من وجود ندارد ، کارفرما به راحتی ادعا می کند که من مقصر بودم و حق و حقوق من که ناظر پروژه بودم به علاوه چند پیمانکار دیگر رو به همین دلیل واهی پرداخت نمی کنند 

میخواستم بدونم مسیر شکایت برای من به چه صورت است و اینکه اصلا من انشاءالله به حق و حقوم می رسم؟ممنون

 


 

 نحوه بیمه نکردن کارگر

سلام از چه طریقی کارفرما می تواند کارگر خود را بیمه نکند؟اگر کارگر به عنوان مستمری بگیر بازمانده، بیمه باشد آیا می تواند به کافرمای خود اقرارنامه بدهد که نمی خواهد بیمه بشود؟

 


 وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون آماده پاسخگویی است. جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک کنید.

بازگشت به کار

با سلام و احترام خدمت شما .چطور میتوانم مطالبه برگشت به کار و یا ماههایی که تعلیق بودم را از کارفرما انجام دهم با اینکه قرارداد دارم . خواهش می کنم راهنمایی بفرمایید با تشکر

 


 بیمه تامین اجتماعی

اگر با کارمند برای پرداخت حقوق به صورت درصدی از درامد قرارداد ببندیم و در قرارداد کارفرما-کارگر، ذکر شود که به صورت توافقی بیمه رد نشود در صورت بروز حادثه و از کارافتادگی کارگر ،ایا شخص کارگر میتواند شکایت و مطالبات تامین اجتماعی را از کارفرما بگیرد؟


فسخ یک طرفه قرارداد توسط کارفرما

باسلام و وقت بخیربنده کارشناس مشاور ایمنی و بهداشت یک کارخانه بودم . قرارداد بنده با کارفرما برای پیاده سازی الزامات ایمنی و بهداشت از خردادماه تا شهریور ماه بود.کارفرما بنا به کسری بودجه ، به صورت یک طرفه شفاهاً اعلام کرد که قرارداد فسخ شود. الآن کار من در کارخانه نیمه تمام مانده و یکسری الزامات ایمنی صنعتی و بهداشت کار اجرایی نشده است. اگر احیاناً حادثه کاری احتمالی بخواهد برای یکی از کارگران این کارخانه پیش بیاید، چطور باید عمل کنم که پای من گیر نباشد و بازرسان اعلام نکنند که کارشناس کار را نیمه تمام گذاشته و مقصر بوده است. 
تاکید می کنم که فسخ قرارداد از طرف کارفرما شفاهی بوده و حاضر نیست آن را مکتوب کند.باتشکر
ارائه سوابق بیمه تأمین اجتماعی به کارفرمابا سلام. کارفرمای جدید بنده درخواست ارائه سوابق 
قابل استناد و قطعی بیمه تأمین اجتماعی رو داشته است. این درحالی است که بیمه بنده توسط کارفرمای قبلی از شهر مشهد پرداخت شده است. سوالم اینست که آیا جهت ارائه این مدرک به کارفرما میبایست حتماً به شعبه مربوطه در شهر مشهد مراجعه نمایم یا اینکه از 
طریق شعب تهران نیز این کار امکان پذیر است؟ (ارائه پرینت سوابق از سایت تأمین اجتماعی مورد تأیید کارفرما نیست.)با تشکر

 


اخراج و دریافت مطالبات از کارفرما

من حدود ۳ ماه در شرکتی بصورت آزمایشی مشغول به فعالیت بودم بعد این مدت خیلی ناگهانی گرچه از کار من هم راضی بودند گفتند از فردا نیا بعد حدود ۲ ماه تماس گرفتند بابت کارهای تسویه حساب فرم های تسویه را من امضا کردم به خیال این که قرار چک تسویه رو بگیرم که گفتن تماس میگیریم بابات دریافت چک، بعد ۱ ماه تماس گرفتن بیاید برا دریافت چک که تاریخ چک برا ۲ ماه آِینده بود. یعنی حدود ۵ ماه از زمان اخراج بنده گذشته تا بتونم پولی از اینها دریافت کنم.تو اون مدت دوره آزمایشی بنده قرارداد کار نداشتم اما این شرکت برای بنده بیمه رد کرد حالا موضوعی که من میخوام از این شرکت شکایت کنم این هست رقمی که در ابتدای کار توافق کردیم کارفرما در دوره آزمایشی نصف مبلغ لحاظ کرده و کلا تسویه بنده بر اساس نصف مبلغ توافقی هست اگرچه در فرم تسویه حساب مبلغ توافق ماهانه به عنوان حقوق کامل قید شده حال بنده اون فرم تسویه رو ندارم تنها چیزی که از اون شرکت دارم چکی هست که دریافت کرده ام و بیمه ای که در اون مدت ۳ ماه رد شده آیا دست بنده به جایی بند هست یا خیر ؟؟؟
تمدید قرارداد پیمانکاریبا سلام. ما شرکت پیمانکاری هستیم که در قرارداد ما مدت قرارداد از اول تا آخر سال 96 بود و نیز در قرارداد نوشته شده بود که در صورت صلاحدید کارفرما این قرارداد با شرایط همین قرارداد تا یکسال دیگر قابل تمدید می باشد. حال پس از اتمام قرارداد از طرف کارفرما این قرارداد سه بار به صوت یکماهه و دو ماهه و سه ماهه تمدید و به ما ابلاغ شده است. ما موافق تمدیدنیستیم آیا صرف وجود جمله ای که قرارداد ثابل تمدید است این حق را به کارفرما میدهد تا یکطرفه قرارداد را تمدید کند یا ما حق قبول نکردن را داریم بدون اینکه هزینه ای متحمل شویم. و سوال دوم اینکه وقتی نوشته شده تا یکسال دیگر قابل تمدید است این حق را میدهد که یکماهه یا دو ماهه تمدید کنند؟با تشکر.

 وکیل پایه یک دادگستری هم اکنون آماده پاسخگویی است. جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک کنید.


 

کاربران گرامی  لطفا سوالات خود را فقط از طریق لینک زیر  (مشاوره آنلاین) مطرح نمایید . در قسمت نظرات و ارسال پیام به سوالات پاسخ داده نمیشود.

 

ارسال سوال و مشاوره آنلاین 

 

 

 

  سایر